Daily Archives : March 5, 2015

Ang Alimpuyo Ng Kalawakan

Matatagpuan sa konstelasyon ng Canes Venatici, makikita natin ang mga nakamamanghang Whirlpool Galaxy, na kilala bilang M51. Itong nakamamanghang bagay sa kalangitan sa gabi ay lumilitaw bilang isang malaking spiral galaxy na nagpapakain sa isa pang mas maliit. Ang pangunahing…

March 5, 2015

Sirius: Ang Aso Days Of Summer

Kilala rin bilang ang ‘Dog Star,’ Sirius ay naisip na 8.6 light years ang layo. Ito ay talagang isang binary o i-double-star system, na binubuo ng mga pangunahing bituin, Sirius A, at ang malabong Sirius B sa tabi nito. Ang…

March 5, 2015

Santinakpan: Pundasyon Ng Pananampalataya

Binasa natin ang isang pag-iisip-kagalit-galit na tanong sa Awit: “Kung ang mga patibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid?” Ngayon higit pa kaysa dati, Binabalaan tayo sa tanong na ito ng mga panganib ng patuloy na pagtaas ng pag-atake sa…

March 5, 2015

Ang Alimangong Nebula

Ang Crab Nebula, na kilala rin bilang Messier 1, ay ang pinakauna sa 110 na mga bagay na natala sa pamamagitan ng Pranses na astronomo na si Charles Messier. Namali niya ang nebula na ito para sa isang kometa sa…

March 5, 2015

Paano Nabuo Ang Mga Bituin

Sa gitna ng ebolusyon kosmolohiya ay nagpapahiwatig na makalipas ang Big Bang, isang walang kasiguruhan na pangyayari ang naganap na nagdala ng kapurit ng matter na magkasamang bumubuo ng mga ulap ng gas, at magkakasunod na mga bituin sa imposibleng…

March 5, 2015

Isang Libong Taon Bilang Isang Araw

Isang popular na argumento para sa Theistic Evolutionists ay ang banal na kasulatan sa 2 Peter na nagpapahayag na “… Isang araw ay sa Panginoon bilang isang libong taon, at isang libong taon bilang isang araw.” Ngunit tuluyan Griyego ay…

March 5, 2015

Theistic Ebolusyon Hindi: Totoong Relihiyon

Ngayon, mayroong isang kailanman pagtaas ng pangangailangan para sa pagpapaubaya sa ating mga simbahan. Maraming nag-utos na ang mga tanawin hinggil sa Bibliya ay makompromiso sa pagkakasunud-sunod na maaari silang sumang-ayon sa kung ano ang itinuturing na agham – kompromiso…

March 5, 2015

Batang Earth

Theistic Ebolusyonists at Old Earth Creationists ay madalas nanggagamit ng Banal na Kasulatan sa kanilang mga pagtatangka upang tutulan ang uri ng tanawin na pinopromote ng mga creationists. Halimbawa, ang mga ito kung minsan kanilang sipiin ang Daniel 7:9. Aking…

March 5, 2015