Ang Tagapaglikha At Ang Ebanghelyo

by / March 23, 2015

Sa nakalipas na anim na taon, kami sa David Rives Ministries ay nakita na ang iba ay natuto at lumago sa katotohanan ng Biblia, ngunit, kami din ay lumaki-at pinalawak ang aming outreach sa malakas na bagong paraan.

Ang komentaryong ito ay namarkahan ang ika-100 na video sa “Heavens Declare the Glory of God” serye.

Hindi makita ng ilang mga kritiko ang kahalagahan ng mga mensaheng ito paglikha-based na inihahatid ko sa bawat linggo.

Hayaan akong linawin ang kahalagahan. Tayong lahat ay makasalanan, at kahit na anong daan ng ating buhay ay naging sa nakaraan, sa pamamagitan ng paniniwala ni Jesu-Cristo bilang ating Tagapagligtas, at pagsisisi ng ating mga kasalanan, ay maaaring gawin tayong mga bago, at magkaroon ng pribilehiyo ng buhay na walang hanggan.

Si Jesus, Yeshua ng Nazareth, ay hindi lamang tao. Siya ay at AY ang Tagapaglikha ng langit at lupa, at ang Anak ng Diyos. Siya AY sa simula, at magpakailan pa man siya AY.

“Siya’y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta’y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:”

Samahan ako na magdiwang sa aming ika-100 na video ipinapahayag ang Ebanghelyo at ang katotohanan ng Paglikha sa mundo.
Magkikita tayo sa susunod na linggo,

Ako si David Rives,
Tunay, na ang langit ay nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos!

Y LIKE ang FB page ni David dito: http://www.facebook.com/DavidRivesMinistries
SUNDAN kami sa Twitter: http://twitter.com/TheDavidRives
BISITAHIN ang aming opisyal na website para sa tonelada ng libreng impormasyon: http://www.davidrivesministries.org
David Rives MUSIC: http://www.davidrivesmusic.com
Para sa TBN ipakita ang “Creation sa ika-21 Siglo”: http://www.creationinthe21stcentury.com

The following two tabs change content below.
David Rives
With a unique combination of creation science and Biblical astronomy, David has built a solid case for our Creator and Savior, Jesus Christ–and the world is taking notice. Host of the weekly TV show "Creation in the 21st Century" on TBN, and author of the book "Wonders Without Number". davidrives.com
David Rives

Latest posts by David Rives (see all)

Your Commment

Email (will not be published)