Kategorya : Nature

Robert Boyle: Dios At Kalikasan

Ang sikat na chemist at pisisista na si Robert Boyle ay nagsabi na silang mga tumatanggi sa pag-iral ng isang Tagapaglikha ay nahaharap na may maraming mga nakakalitong mga kahirapan “… para sa halip na isang Diyos, dapat niyang ipagtapat…

October 20, 2014

Dalawang Magkalaban Na Mga Pananaw

Mayroong dalawang medyo magkasalungat na pananaw kalat sa lipunan ng Amerika. Ang isa ay nagmumungkahi na ang Diyos ng Biblia na nilikha ang Universe bilang nakasulat sa aklat ng Genesis, habang ang iba ay nagkakatiwala na ang kasalukuyang ebolusyon sa…

August 25, 2014

Nilalang: Ang Aklat Ng Kalikasan?

Ngayon, may isang lumalagong uso upang pataasin ang kalikasan sa antas ng kapangyarihan ng Banal na Biblia. Ang ilan ay nirireperensiya “Ang Biblia” at “Ang Aklat ng Kalikasan” na parang sila ay kapareho. Si Galileo ay nagsalita ng patula ng…

March 2, 2014