Kategorya : Physics

Ang Pinagmulan ng Cosmos: Bibliya na Agham Nakatayo Kung Saan Ang Iba Ay Bumagsak

Magandang pang-agham theories gumawa ng maraming mga tiyak na tumpak na mga paghuhula, at dapat na kapansin-pansin at repeatable ang data. Iyon ay hindi naglalarawan ng mga karaniwang atheistic view ng Big Bang. Sa katunayan, malayo mula sa mga ito….

March 8, 2014