in , ,

Abiogenesis, aka Spontaneous Generation

Illustration of swan-necked flask experiment used by Louis Pasteur to test the hypothesis of spontaneous generation.
Illustration of swan-necked flask experiment used by Louis Pasteur to test the hypothesis of spontaneous generation.
Illustration of swan-necked flask experiment used by Louis Pasteur to test the hypothesis of spontaneous generation.

Have you gotten to study about Louis Pasteur yet? Besides his work on preventing germs from spoiling your milk (Pasteurization) and immunization, he is most famous for proving that spontaneous generation is impossible. So what is spontaneous generation, and what do evolution and creationism have to say about it?

Spontaneous generation is the idea that life comes from non-life. From the time of the Greeks, people thought something like this must happen to make freshwater eels because they never saw any eggs. People in the 1800s had the idea that maggots just came to life on pieces of meat from nowhere. Pasteur did experiments that showed that the maggots come from the eggs that flies lay. Without flies you have no maggots.

Scientists have never seen a plant or animal that didn’t have a parent come to life.

Advertisement Below:

Creationism says that God is the only one who never came into being since He IS, and time itself is one of God’s designs. This means that God goes infinitely backwards and forward in time and sideways (He’s everywhere at once). So, all genealogies of living things have God at the end of the list of great, great, grandparents. Luke says this clearly about people in Luke 3:38. God is the ultimate ‘parent’ and we are all His offspring Acts 17:28.

Evolution has to say that life came from mindless non-life. They MUST believe in spontaneous generation. This makes evolutionists very uncomfortable, so they’ve renamed this process “abiogenic origin” [life from non-life]. Sounds so much smarter doesn’t it? But does this idea hold water? If your eyes can handle crossing, check this page out: The people at Clermont College, U. of Cincinnati were nice enough to highlight the phrase that matters at the bottom of the page–

7014649329_727fd2fc8d_m

“Note that while some of these steps have been demonstrated in a lab, NOBODY HAS EVER MADE A LIVING CELL IN A LAB. While people have demonstrated bits and pieces of this process, the whole process has never been done in a lab. Rather, this is a theory of how things might have happened.”

Especially notice the fuzzy phrase, theory of how things might have happened.

Because this whole idea is so impossible, evolutionists try to avoid discussions about where the first life came from altogether. Check this debate intro from Creation Today:

“[The guy on the evolution side] defended the evolution worldview and even admitted that he pretended to believe in God to avoid answering the question of abiogenesis…. It took until near the end of the debate for him to admit he really was an atheist. We believe that his invention of a god for that evening was purely to avoid the issue of where life came from as he stated several times he was just discussing common descent and that abiotic origin was not evolution.”

Advertisement Below:

Bacteriarazorback That’s because it DIDN’T happen that way!!!

God is so great, so smart that He made even the ‘simplest’ living things so complicated no one could miss that they were created.

God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands; Neither is worshipped with men’s hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things; Acts 17:24,25

Cheri Fields Lake Michigan profile 2020

Written by Cheri Fields

Hi, I’m Cheri Fields: 2nd generation homeschooling mom of seven, wife, writer, and science lover. There is a wealth of information available to help people see how trustworthy God and His testimony in the Bible is. The key is to explain concepts simply so they can be understood by anyone. This is my goal, and I’ve had a lot of fun tackling areas where the world tests our faith. CreationScience4Kids.com

Advertisement Below:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
Advertisement Below:
Advertisement Below:

Dalawang Magkalaban Na Mga Pananaw

Israel and Hamas: A Battle Since the Beginning

in ,

Abiogenesis, aka Spontaneous Generation

Illustration of swan-necked flask experiment used by Louis Pasteur to test the hypothesis of spontaneous generation.
Ilustrația  experimentului cu balonul gât de lebădă folosit de Louis Pasteur pentru a testa ipoteza generării spontane.
Illustration of swan-necked flask experiment used by Louis Pasteur to test the hypothesis of spontaneous generation.

Ați ajuns să studiați despre Louis Pasteur? În afară de munca sa privind prevenirea apariției germenilor din laptele dumneavoastră (pasteurizare) și imunizare, el mai este faimos pentru demonstrarea faptului că generarea spontană este imposibilă. Deci, ce este generarea spontană, și ce au de spus evoluționismul si creaționismul despre aceasta?

Generarea spontană este ideea că viața provine din non-viață. De pe vremea grecilor antici, oamenii au crezut ca așa ceva se întâmplă atunci cand apar anghilele de apă dulce chiar daca nu se vad ouale/icrele in apa. Generația anilor 1800 a avut ideea că larvele apar pe bucațile de carne de nicăieri. Pasteur a făcut experimente care au arătat că viermii provin din ouăle muștelor. Fără muște nu există viermi.

Oamenii de știinta nu cunosc nici o plantă sau vreun animal care sa nu fi avut un părinte.

Advertisement Below:

Creaționismul spune că Dumnezeu este singurul care nu a luat ființă din moment ce El este, și timpul în sine este unul din modelele lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu se manifesta infinit înapoi , înainte și lateral în timp (E peste tot instantaneu). Deci, toate genealogiile fiintelor vii au pe Dumnezeu in capul listei: bunici, strabunici, stra-strabunici. Evanghelistul Luca afirma clar despre oameni ca Dumnezeu este suprema “mamă” și noi toți suntem descendenții Lui.( Luca 3:38 38 fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.) (Faptele Apostolilor 17:28. 28 Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: „Suntem din neamul Lui…”)

Evolutia trebuie să afirme că viața provine din non- viața. Evolutionistii trebuie să creadă în generarea spontană. Acest lucru le creaza un disconfort evolutionistilor , pentru a arata acest fapt ei au redenumit acest proces “origine abiogenică” [viață din non-viață]. Sună foarte inteligent nu-i așa? Dar oare această idee este viabila? Cei de la Clermont College, U. din Cincinnati au facut ungest frumos pentru a evidenția fraza care contează o gasim în partea de jos a a paginii.

7014649329_727fd2fc8d_m

“Rețineți că în timp ce unele dintre aceste măsuri au fost demonstrată într-un laborator, nimeni nu a făcut vreodată o celulă vie într-un laborator. În timp ce oamenii au demonstrat franturi și fragmente ale acestui proces, întregul proces nu a fost realizat într-un laborator. Mai degrabă, aceasta este o teorie despre cum s-ar fi întâmplat lucrurile. “

Observați Mai ales fraza neclară, teoria cum s-ar fi întâmplat lucrurile.

Deoarece această întreagă idee este atât de imposibilă, evoluționiștii încearcă să evite discuțiile despre inceputurile apariției vieții. Verificați această dezbatere intro de la “Creație Azi”:

“[Tipul care se afla de partea evoluției] apără viziunea evoluție și chiar a recunoscut că el a pretins că creade în Dumnezeu, pentru a evita răspunsul la întrebarea legata de abiogeneza …. A durat până aproape de sfârșitul dezbaterii pana ca el să admită că a fost într-adevăr un ateu. Noi credem că el a inventat nu zeu pentru acea seară si a facut aceasta doar pentru a evita problema despre aparitia vieții asa cum el a declarat de mai multe ori că a avut un stramos comun și că originea abiotică nu a fost evoluție. “

Advertisement Below:

Bacteriarazorback Asta pentru că nu s-a întâmplat așa !!!

Dumnezeu este atât de mare, atat de destept ca El a făcut chiar și “simplele” lucruri vii atat de complicat incat oricine să poată intelege că au fost create.

Dumnezeu, care a făcut lumea și toate lucrurile acestea, văzând că el este Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini; Nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile; Faptele [Apostolilor 17: 24,25]

Cheri Fields Lake Michigan profile 2020

Written by Cheri Fields

Hi, I’m Cheri Fields: 2nd generation homeschooling mom of seven, wife, writer, and science lover. There is a wealth of information available to help people see how trustworthy God and His testimony in the Bible is. The key is to explain concepts simply so they can be understood by anyone. This is my goal, and I’ve had a lot of fun tackling areas where the world tests our faith. CreationScience4Kids.com

Advertisement Below:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
Advertisement Below:
Advertisement Below:

Dalawang Magkalaban Na Mga Pananaw

Israel and Hamas: A Battle Since the Beginning