in , ,

The Creator and the Gospel

By David Rives

Over the past six years, we at David Rives Ministries have seen others learn and grow in the truths of the Bible, but also, we have grown–and expanded our outreach in powerful new ways.

This commentary marks the 100th video in the Heavens Declare the Glory of God series.

Advertisement Below:

Some critics cannot see the importance of these creation-based messages I deliver each week.

Let me make the importance clear. We are all sinners, and no matter what path our life has been on in the past, through belief in Jesus Christ as our Savior, and repentance of our sins, we can be made new, and have the privilege of eternal life.

Jesus, Yeshua of Nazareth, was no mere man. He was and IS the Creator of heaven and earth, and the Son of God. He WAS in the beginning, and He IS forevermore.

“He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not… But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name”

Join me in celebrating our 100th video proclaiming the Gospel and the truths of Creation to the world.
I’ll see you next week,

I’m David Rives…
Truly the Heavens Declare the Glory of God.

LIKE David’s FB page here: http://www.facebook.com/DavidRivesMinistries
FOLLOW us on Twitter: http://twitter.com/TheDavidRives
VISIT our official website for tons of free information: http://www.davidrivesministries.org
David Rives MUSIC: http://www.davidrivesmusic.com
For the TBN show “Creation in the 21st Century”: http://www.creationinthe21stcentury.com

Advertisement Below:

Avatar photo

Written by David Rives

With a unique combination of creation science and Biblical astronomy, David has built a solid case for our Creator and Savior, Jesus Christ–and the world is taking notice. Host of the weekly TV show "Creation in the 21st Century" on TBN, and author of the book "Wonders Without Number". davidrives.com

Advertisement Below:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
Advertisement Below:
Advertisement Below:

Flying High

Carbon-14, Archaeology, Dinosaurs, and Why You Should Care

in , ,

Creatorul Si Vestea Buna

Noi, la Departamentul de Slujire David Rives , in ultimii sase ani, am văzut pe alții învățand și creascănd în adevărurile Bibliei, dar totodată și noi am crescut și extins mobilizarea noastră în moduri noi și puternice.

Acest comentariu marchează seria video 100: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu”.

Unii critici nu pot vedea importanța acestor mesaje pe bază creației oferite săptămânal.

Advertisement Below:

Permiteți-mi să clarific aceasta importanta. Noi toți suntem păcătoși, și indiferent cum a fost viața noastră în trecut, prin credința în Isus Hristos ca Mântuitorul nostru, și pocăința de păcatele noastre, putem beneficia de o viata noua, și avem privilegiul de a intra in posesia vieții veșnice.

Isus, Yeshua din Nazaret, nu era pur si simplu un om. EL a FOST și ESTE CREATORUL cerului și al pământului, și ESTE Fiul lui Dumnezeu. El a fost la început, și EL este pentru totdeauna.

“El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu știa… Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, adică celor ce cred în Numele Lui. ”

Alăturați-vă-mă în sărbători videoclipului nostru cu numarul 100 in proclamarea Evangheliei și a adevărurilor Creatiei lumii.

Ne vedem săptămâna viitoare,

Sunt David Rives
Într-adevăr – Cerurile spun slava lui Dumnezeu

LIKE pagina FB lui David aici: http://www.facebook.com/DavidRivesMinistries
URMAȚI-ne pe Twitter: http://twitter.com/TheDavidRives
VIZITATI site-ul nostru oficial pentru tone de informatii gratuite: http://www.davidrivesministries.org
David Rives MUSIC: http://www.davidrivesmusic.com
Pentru spectacolul TBN “Crearea în secolul 21”: http://www.creationinthe21stcentury.com

Advertisement Below:

Avatar photo

Written by David Rives

With a unique combination of creation science and Biblical astronomy, David has built a solid case for our Creator and Savior, Jesus Christ–and the world is taking notice. Host of the weekly TV show "Creation in the 21st Century" on TBN, and author of the book "Wonders Without Number". davidrives.com

Advertisement Below:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
Advertisement Below:
Advertisement Below:

Flying High

Carbon-14, Archaeology, Dinosaurs, and Why You Should Care